Kalba tiesiogiai susijusi su sveikata ir finansine gerove

Kaip kalba tiesiogiai susijusi su sveikata ir finansine gerove?

Kokia bus jūsų karma, priklauso nuo to, ką ir kaip jūs kalbėsite. Ir tai skirta ne tik dvasingiems žmonėms, bet ir tiems, kas nori būti finansiškai sėkmingas. Mokėjimo kalbėti ir klausyti labai rimtai moko visose  verslo mokyklose. Netgi kriminaliniame pasaulyje, kad pakilti aukščiau pagal hierarchiją tarp nusikaltėlių, reikia mokėti kontroliuoti savo kalbą. Ten labai realizuotai cituoja Budos išsireiškimus apie tai, kad žodžiu galima žmogų nužudyti. Trys įniršio minutės gali visam laikui užbaigti dešimtmetį trukusią draugystę. Žodžiai labai įtakoja ir nustato mūsų karma. Galima daug metų dvasiškai tobulėti, užsiimti labdaringa veikla, bet įžeidus kitą dvasiškai iškilią asmenybę gali iškart prarasti viską visuose lygmenyse ir degraduoti į žemas gyvenimo formas. Iš kur tai atsiranda? Ogi iš įžeidinėjimų.

Vedų astrologijoje sakoma, kad šešėlių planeta Ketu atsako už įžeidimus. Ketu – greitai reaguojanti planeta, tiesiog žaibiškai. Taip pat Ketu ir išlaisvina. Bet iš neigiamos pusės ji baudžia už įžeidimus ir nepagarbią kalbą, greitai atimdama iš žmogaus viską, ko jis pasiekė dvasiniu ir materialiniu požiūriu.

Vedų civilizacijoje kiekvieną žmogų mokino atidžiai rinkti žodžius. Kol žmogus neprakalbo, jį sunku atpažinti. Kvailį nuo išminčiaus galima atskirti, kai jis prabyla. Kalbos energija labai stipri. Specialistai sako, kad žmonės, kurie keikiasi, išsireiškia šiurkščiai ir įžeidžiančiai, tam tikroje kūno vietoje iš karto gauna juodą dėmę, kuri po kelių metų gali peraugti į tokią ligą kaip vėžys.

Kalba-tiesiogiai-susijusi-su-sveikata-ir-finansine-gerove1_Ziniu-svetaine-1024x662 Kalba tiesiogiai susijusi su sveikata ir finansine gerove

Kalba – tai gyvenimo jėgos pasireiškimas

Svarbiausia, kam mums skirtas liežuvis – tai maldų, mantrų  skaitymui, temų aptarimui, priartinančiu mus prie dieviškumo. Galima, be abejo, jei reikia, aptarinėti praktinius dalykus, bendrauti su artimaisiais. Bet svarbiausia, nepersistengti. Ajurvedoje rašoma, kad kalba – tai pranos pasireiškimas. Prana – tai gyvybės jėga, visuotinė energija. Kuo daugiau pranos, tuo sveikesnis, sėkmingesnis, charizmatiškesnis ir harmoningesnis žmogus. Taigi, pirmiausia prana išsinaudoja, kai žmogus kalba. Ypač, kai jis kažką kritikuoja, smerkia, reiškia pretenzijas, keikiasi. Pagal statistiką, 90% visu ginčų ir barnių įvyksta dėl to, kad mes apie kažką blogai kalbame.

Sėkmingesni žmonės yra tie, kurie maloniai kalba ir moka kontroliuoti savo kalbą. Bhagavat- Gite sakoma, kad kalbos askezė – tai mokėjimas sakyti tiesą maloniais žodžiais. Šiurkščiai kalbantys žmonės visose hierarchijose  užima žemiausias vietas. Tai iš esmės liečia ir šalis. Atkreipkite dėmesį, kad aukštos kalbos kultūros šalys sėkmingos – Japonija, Vokietija, ir aplamai, didžiojo aštuoneto šalys. Bet jau ir ten vyksta kultūros išsigimimas, tuo pačiu ir kalbos degradacija. Ir tai iš esmės atsiliepia ir ekonomikoje ir dvasiniame gyvenime. Rytuose žmogus, kuris negali kontroliuoti savo kalbos (išsireiškimų), skaitosi labai primityviu, nors jis gali būti profesoriumi vakaruose.

Kalba-tiesiogiai-susijusi-su-sveikata-ir-finansine-gerove_prana-Ziniu-svetaine-1024x512 Kalba tiesiogiai susijusi su sveikata ir finansine gerove

Karma priklauso nuo mūsų kalbos

Svarbu prisiminti, kad jei mes kažką kritikuojame, tai mes prisiimame sau to žmogaus negatyvią karmą ir blogąsias jo charakterio savybes. Taip veikia karmos dėsnis. Taip pat mes pasiimame savybes ir to asmens, kurį giriame. Todėl Vedose sakoma, kad reikia visada kalbėti apie Dievą ir apie šventuosius, girti juos. Tai lengviausias ir paprasčiausias būdas įgyti dieviškųjų savybių. Tai yra, jei jūs norite įgyti kažkokias savybes, tai jums paprasčiausiai užtenka paskaityti apie kokį nors šventąjį, kuris jų turi, arba tiesiog aptarti su kuo nors jo savybes. Senai pastebėta, kad mes įgyjame savybes to žmogaus, apie kurį galvojame ir kalbame. Todėl netgi vakarų psichologai pataria mąstyti ir kalbėti apie sėkmingus ir harmoningus žmones. Bet kuo daugiau mumyse egoizmo ir pavydo, tuo sunkiau mums kalbėti apie kitus gerai. Mes turime išmokti nieko nekritikuoti. Tie, kas mus kritikuoja, pasiima iš mūsų blogąją karmą, o mums atiduoda savo gerąją. Todėl vedose sakoma, kad gerai, kai mus kritikuoja.

Kaip kalba dirba su mūsų karma? „Mahabharate“ sakoma, kad jei jūs kažką suplanavote, kažką norite padaryti, niekam apie tai nepasakokite. Kai tik jūs apie tai pasakėte, tikimybė, kad tai įvyks, sumažėja 80%, ypač jei jūs pasidalinote tuo su pavydžiu, gobšiu žmogumi. Kodėl mažai ir apgalvotai kalbantys žmonės daugiau pasiekia? Jie nepraranda energijos.

Kita paprasta  susijusi su kalba taisyklė – jeigu mes kažkam padarėme kažką gero ir pasigyrėme tuo kitiems, tuo pat momentu mes prarandame teigiamą karmą ir visą to padaryto gero darbo teigiamą energiją. Pagyrūnai mažai ko pasiekia. Todėl mes turime nesigirti savo gerais darbais, pasiekimais, nes tuo momentu iš karto prarandame visus tuos „gerųjų darbų vaisius”, kuriuos jau uždirbome.

“…Tegul tavo kairioji ranka nežino, ką daro dešinoji” (Evangelija pagal Matą 6:3)

Parašykite komentarą