Kas yra intuicija?

Pasikliauti-intuicija Kas yra intuicija?

Intuicija – tai informacija, nuolat perduodama mums tam tikra simbolių kalba.

Pavyzdžiui, vaizdiniais, pojūčiais, kvapais, staigiais minties blyksniais, garsais, taip pat auros spalvų regėjimu arba gyvos būtybės skleidžiamu spinduliavimu, jos poveikiu. Intuiciją galima palyginti su nušvitimo blyksniu arba betarpišku žinojimu, kylančiu iš pačių mūsų esybės gelmių – tai ypač gerai juntama kuriant.

Intuicija labai skiriasi nuo inspiracijos ir imaginacijos – ir vis dėl to jos labai susijusios. Inspiracija pasiekia mus iš išorės arba veikia giliai viduje, imaginacijas patys kuriame savyje, tai vaizdiniai, idėjos arba vizijos. Inspiracija intuicijos pavidalu per imaginaciją pasiekia mus iš išorės arba kalba mums iš vidaus. Intuicijos sąvoka tarsi aprėpia ir inspiracijos, ir imaginacijos sąvokas.

Intuityvus jutimai ir suvokimai virsta neįkainojamomis dovanomis, kai pradedame jais pasikliauti. O kaip jie veikia mūsų darbą, sveikatą ar santykius su žmonėmis.  Intuicija apdovanoja mus vis naujomis paskaitomis, ji lydi mus ir inspiruoja!

Imaginacija

Imaginacija yra vaizduotės jėga, gebėjimas įsivaizduoti tai, ko nematome. Tai kūrybinė jėga, žmogaus vaizduotė, kurios dėka jis tampa kūrybingas.

Įsivaizduotas „ žalias medialusis – mentalinis homeopatinis vaistas“, iš anksčiau pateikto pavyzdžio žmogui, išdrįsusiam atsiduoti tokiems išgyvenimams, iš pradžių gali atrodyti neįtikimas, tarsi stebuklas ar burtai. Tačiau realus gyvenimo pokyčiai patvirtina imaginacijos „ tikrumą“. Lavinant vaizduotę savirefleksija ir su ja susijęs savęs pažinimas tampa atradimais: staiga tiesa, slypinti už kitos tiesos, priimama sąmoningiau, tyrinėjama. Įgundama taikliau vertinti save bei savo intuityviąsias vizijas, kontroliuoti jų poveikį kasdieniniam gyvenimui.

Inspiracija

Inspiracija – tai vidinis balsas, staiga kilusi mintis, įkvėpimas, idėja. Ši sąvoka kilusi iš lotyniško žodžio inspirare, kuris reiškia įkvėpimą, įpūtimą. Mus įkvepia Dievas arba Didžioji Dvasia ir asmeninė mūsų aukštesniosios savasties dvasia, apie kurią bus kalbama vėliau, bei mūsų sąmoningoji arba nesąmoningoji savastis, kurią taip pat dar aptarsime. Taigi gauname pagalbą iš išorės, iš dvasinio, neregimojo pasaulio. „ Įkvepiant“ naują idėją pažadinami mūsų dvasiniai gebėjimai, asmeninis potencialas.

Žavėdamos ir stebindamos inspiracijos aplanko mus dažnai – atsiranda staiga, tarsi iš niekur. Inspiracija kyla iš gylių žmogaus pasąmonės klodų ir ( arba ) jo aukštesniosios sąmonės ir veržiasi į sąmonę. Iš išorės nuojautos ir įkvėpimą mums perduota arba sukelia žmonės bei Žemėje neįsikūnijusios būtybės, vadinamieji „ dvasiniai pagalbininkai“ , toliau apie tai rašoma išsamiau.

inspiracija yra kūrybinė išmonė, tarsi betarpiškai, netikėtai pasiekianti mūsų sąmonę intuicijos dėka. Netikėta, stebinanti dovana – žalia vilnonė antklodė, žalias samanų patalas, žaliasis vaistas iš anksčiau aprašyto pavyzdžio puikiai iliustruoja, kaip mūsų individualios kūrybinės jėgos geba simboliais išsireikšti naujai pritaikydamos tai, kas jau gerai pažįstama. Tai ne vien imaginacija, prieš susikurdami vaizdinius, inspiracijose pakylame, išeiname iš savęs. Anksčiau paminėti daiktai yra vidiniai paveikslai, simboliai, padedantys daryti tai, kas gelbsti. Inspiracijos – tai informacija, perduodama tarsi užsienio kalba, tokia pat sena kaip pati žmonija. Visi Žemės žmonės šia klaba gali svajoti, ją suprasti, išgyventi ir natūraliai naudoti.

Intuicija

Intuicija – tai tiesioginis, nediskursyvus, ne refleksijomis grįstas pažinimas, kokio nors reiškinio ar sudėtingo proceso esmės suvokimas ir tuo pačiu tai, kas visų svarbiausia. Intuicijos sąvoka kilusi iš lotynų kalbos žodžio intuitio, reiškiančio įtaigą, nuojautą, įkvėpimą, staigia toptelėjusią mintį, nuojauta pagrįstą suvokimą. Lotyniškai intueri reiškia žiūrėti, stebėti, turimas galvoje betarpiškas stebėjimas, suvokimas. Inspiracijos, įkvėpimo suvokimas vadinamas intuicija.

Taigi kalbama apie subjektyvų, nujautimu grįstą naujo minčių turinio pažinimą, kuris reiškia nuojautą, įkvėpimu ir medialiuoju suvokimu, o jo ištakos dažniausiai yra ne loginis, racionalus mąstymas, bet jausmu persmelktas – taigi intuityvus – mąstymas. Galima būtų sakyti, kad intuicija yra pasyviai aktyvus pažinimas, nes pradžioje mumyse vyksta pasyviai, suaktyvėja tik vėliau.

Neįprasti išgyvenimai yra medialiojo pažinomo ženklai, kurie mus pasiekia per inspiraciją iš aukštesniojo dvasinio lygmens ir per paslaptingą intuicijos jėgą. Tačiau šis suvokimo būdas nėra išskirtinė dovana, ji prieinama ir paaiškinama, to galima išmokti tarsi užsienio kalbos. Kaip ši padeda mums susikalbėti ir susivokti svetimoje šalyje, taip intuityvusis suvokimas padeda į gyvenimo aplinkybes pažvelgti iš aukštesnių, gilesnių idėjinių pozicijų, o į gyvenimą – apibendrintai, kaip į visumą.

Atsivėrę intuicijai, savo dvasią atveriame netikėtumais, o mūsų pažinimas praturtėja naujais vidiniais išgyvenimais: ji kas kart vis iš naujo padeda pajusti mums savo kūrybines galias. Intuityvumas žvilgsnis į realybę nuolat turi paruošęs mums staigmenų – kas gi nenorėtų to patirti?                                                   Nedidelis pratimas padės žengti pirmą žingsnelį intuicijos link.

Užsimerkite. Mėgaukitės tamsa. Įsivaizduokite, kad stovite paplūdimyje, o prieš jus plyti okeano platybės. Ramiai tyvuliuoja skaidrūs tamsiai mėlyni vandenys, juose atsispindi giedras dangus. Giliai įkvėpkite šio raminančio, malonaus mėlio, iškvėpkite. Pakvėpuokite juo. Mėgaukitės pamažu jus užvaldančia vidine ramybe ir atsipalaidavimu, santarve ir darna su savimi, gamta, taip pat su Kūrėju. Prisipildykite tuo geru jausmu, naudokitės gydančiąja gamtos galia, pailsėkite jausdami bendrumą su visa kuo.                                                                                                                                                                         Tuomet įsivaizduokite, kaip ramiai atsisukate žinodami, kad angelas sargas, kol gėrėjotės jūra, už nugaros pastatė specialiai jums sukurtą skulptūrą, Įsižiūrėkite, kas tai. Ką ji jums primena? Apie ką pagalvojote vos ją pamatę? Kokias nuojautas, inspiracijas žadina šis kūrinys? Ką jaučiate? Ką pamanėte? Ką pastebėjote? Ar galite tai apibūdinti? Neskubėkite. Susipažinkite su šia dovana. Kokius jausmus ji žadina? Ar ji jums patinka? Ką ji galėtų reikšti? Stebėkite savo suvokimą – tai jūsų intuicija. Angelas sargas padės teisingai išsiaiškinti dovanos prasmę. Stebėkite savo suvokimą – tai jūsų intuicija. Angelas sargas padės teisingai išsiaiškinti dovanos prasmę. Stebėkite bundančias inspiracijas ir simboliais išreikštas nuojautas.

Sugrįžkite iš vaizduotės kelionės į įprastą sąmonės būvį. Atkreipkite dėmesį į gilų vidinį įspūdi, pabandykite jį apibūdinti. Pagalvokite apie kasdienybę – pabandykite nutiesti tiltą: kokioje kasdienėje situacijoje ši dovana galėtu vesti vertingo savęs pažinimo link ir šitaip labai pagelbėtų? Atkreipkite dėmesį į tai, ar drįstate šį vidinį išgyvenimą susieti su savo pasauliu. Raskite ryšį tarp vaizduotėje gautos dovanos ir savo sveikatos, santykių su žmonėmis, profesinės kasdienybės. Kaip turėtumėte teisingai elgtis toliau?

                                                                                                                                        

Parengta pagal knygą: “Intuiciją galima lavinti„

Parašykite komentarą